ขณะนี้ ท่านกำลังฟังวิทยุ คลื่น Oxygen FM 93.25 MHz - ขอนแก่น