ขณะนี้ ท่านกำลังฟังวิทยุ คลื่น รักษ์ไทยเรดิโอ96.75 ปราจีนบุรี