ขณะนี้ ท่านกำลังฟังวิทยุ คลื่น ลูกทุ่ง รักไทย 90 FM